درباره ما

 

 قفسه بندی صادقی طراحی – اجراء و تولید انواع سیستم های قفسه بندی

 

 قفسه بندی سوپر مارکت (قفسه بندی سوپری) ، قفسه بندی  فروشگاهی، قفسه بندی یک طرفه فروشگاهی ، قفسه بندی دو طرفه فروشگاهی  ،  قفسه بندی هایپر مارکت ، کانتر ورود ، کانتر خروج ، کالسکه فروشگاهی ، سبد خرید ، انواع استند ،،قفسه بندی پیچ و مهره ای، قفسه بندی راک، قفسه بندی بالکی راک انباری ، قفسه بندی  سنگین انباری  پالت